Pomohu vám pomocí PPC rozvinout vaše podnikání.

V online marketingu se pohybuji od svého studia na univerzitě prakticky neustále. Vždy mě lákaly věci, které se odehrávají ve velkém měřítku a u kterých je vidět citelný dopad. Rovněž mě velmi baví marketing a prezentace firemních silných stránek a zajímavých příběhů lidí, kteří za nimi stojí.

Spoustu těchto věcí krásně spojuje prostředí online marketingu. Rád využívám nekonečné možnosti, které online svět nabízí. Líbí se mi, že se správnými znalostmi, a i minimem prostředků, jde vytáhnout králíka z klobouku.

Pomohu vám:

  1. Navrhnout a vytvořit vhodnou strukturu kampaní
  2. Zefektivnit vaše stávající kampaně
  3. Dosáhnout vašich cílů

Vztah se zákazníky směřuji ke dlouhodobé spolupráci. Proberu s vámi vaše podnikání, vaše obchodní cíle, co si od propagace slibujete a domluvíme se na vhodném rozvržení kampaní tak, abychom společně poutavě odvyprávěli váš příběh a našli cestu k vašim novým zákazníkům.

Postupně jsem během let prošel několik reklamních agentur a nasbíral celkem široké zkušenosti z různých oborů. Pohyboval jsem se v prostředí správy sociálních sítí, SEO, tvorby webů a PPC reklamy. Přestože se do budoucna chci zaměřovat převážně na PPC, zkušenosti z dalších oblastí mi pomáhají pohlížet na online marketing jako na vzájemně se doplňující celek.

Těším se na naší vzájemnou spolupráci.

osobní foto, kjerag Norsko