Podpořte své podnikání pomocí Google Ads kampaní.

Google Ads představuje nejrozsáhlejší online reklamní síť současnosti. Jedná se o reklamní systém od společnosti Google, nejpoužívanějšího vyhledávače na světě. V České republice proběhne cca 75 % hledání právě na Googlu. To vám poskytuje naprosto jedinečný prostor, kde na své zákazníky můžete působit.

Když porovnáme PPC s jinými tradičními marketingovými nástroji, získáme mnohev větší kontrolu nad tím, kdo naši reklamu uvidí, kdy a zjistíme spoustu informací o tom, jak se daný zákazník chová. Na potencionálního zákazníka můžeme působit přesně ve chvíli, kdy je připraven ke koupi produktu, když hledá informace o výrobcích nebo službách, či když hledá, jak by uspokojil nějakou potřebu.

online marketing grafika

Inzerce v Google Ads s sebou nese:

  1. Absolutní kontrolu nad rozpočtem
  2. Přesné možnosti zacílení podle nejrůznějších měřítek (geografických, časových, demografických,...)
  3. Sběr velkého množství údajů
  4. Přesné měření úspěšnosti kampaní
  5. Utrácení za kliknutí (platíte pouze za lidi, které vaše reklama zaujala)
  6. Snadné propojení a sdílení údajů s analytickým systémem Google Analytics
  7. Možnost rychlé tvorby rozsáhlých reklamních kampaní pomocí Google Ads Editoru

Google ads obsluhuje velmi rozsáhlou inzertní síť

Když se řekne Google Ads či PPC, většině se vybaví placené pozice ve vyhledávání. Ačkoliv vyhledávací síť je jednou z nejpoužívanějších a velmi oblíbených částí Google Ads, rozhodně to není jediná věc, kterou může tato reklamní síť nabídnout.

Můžete využít:

Vyhledávací síť - zapůsobit přesně v moment, kdy zákazník hledá to, co nabízíte

Obsahovou síť - prostor pro vaše grafické reklamy více než 2 milionech webů po celém světě

Videoreklamy - vyniknout na Youtube a dalších webech

Google nákupy - reklamní síť zaměřená na produkty z e-shopů

Aplikace - reklamy zaměřené na zobrazování v aplikacích a interakci s aplikacemi.

Projdu váš web, proberu s vámi vaše cíle a vybereme vhodný postup

S tolika možnostmi, jako má rozhraní Google Ads je celkem snadné se ztratit. Výhoda je, že s tím nemusíte bojovat sami. Využijte mých znalostí a zkušeností a začnětě z tohoto systému těžit. Projdu s vámi vaše cíle, které od propagace očekáváte a poté zvolím nejvhodnější nástroje a postupy k tomu, abych vám těchto cílů pomohl dosáhnout.

Neváhejte mě kontaktovat

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět Luboš Horák, IČ: 05686601, prostřednictvím elektronických systémů. Informace představují kontaktní údaje a remarketingová publika. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Všechny položky jsou povinné